17 lis 2017

[Bascom] - Przyciski dotykowe

$regfile = "m32def.dat"

$crystal = 8000000

$hwstack = 40

$swstack = 16

$framesize = 32'=== Wyjścia ===

Config Pina.4 = Output 'LED

reSet Porta.4
OUT1 alias porta.4 'LED


Dim IN1 As BitDo   Config PortC.0 = Output    'SENSOR (NP KAWAŁEK KABELKA)

   Reset PortC.0

   Waitus 200

   Config PortC.0 = Input

   Set PortC.0


    'Czułość - Im większa pojemność tym więcej NOPów (1NOP = zatrzymanie na jeden takt).

   nop : NOP : NOP : NOP : NOP : NOP ': NOP : NOP : NOP : NOP : NOP : NOP : NOP : NOP   IN1 = PinC.0

   out1 = IN1


Loop


End


Źródło: www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=14097552#14097552