17 lis 2017

[Bascom] - Przyciski dotykowe


Źródło: www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=14097552#14097552
 

$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32


'=== Wyjścia ===
Config Pina.4 = Output 'LED
reSet Porta.4OUT1 alias porta.4 'LED

Dim IN1 As Bit


Do


   Config PortC.0 = Output    'SENSOR (NP KAWAŁEK KABELKA)
   Reset PortC.0
   Waitus 200
   Config PortC.0 = Input
   Set PortC.0

    'Czułość - Im większa pojemność tym więcej NOPów (1NOP = zatrzymanie na jeden takt).
   nop : NOP : NOP : NOP : NOP : NOP ': NOP : NOP : NOP : NOP : NOP : NOP : NOP : NOP


   IN1 = PinC.0
   out1 = IN1

Loop

End